Kınık

İzmir'in merkeze en uzak ilçelerinden birisi olan Beydağ ile başladığımız ilçe tanıtımlarına bu defa en kuzeydeki ilçemize gidiyoruz. 2. durağımızda, Bergama'nın doğusunda, Manisa il sınırı ile komşu, Yunt ve Madra dağlarının arasında yer alan merkeze 120 km uzaklıktaki bir ilçe olan Kıınk ile devam ediyoruz.

Belkide İzmir'in en az bilinen,tanınan ilçesi olan Kınık adını en çok Soma'daki maden faciasına verdiği kayıpları ile duyurdu. Maalesef ki bu acı tanıtım bizim tercih ettiğimiz yöntem değil 


Tanımak için şöyle bir rakamlara bakalım...

İlçenin Konumu

Ege Bölgesinin Kuzeybatısında, Madra Dağları ile Yunt Dağlarının arasında Yunt Dağları silsilesinden Kara ve Sultan Dağlarının kuzey eteklerinde, Bakırçay Ovasının güney kıyısında kurulmuştur. Doğusu ve Güneyi Manisa ili Soma İlçesi, Batısı ile Kuzeyi Bergama ilçeleriyle çevrilmiştir. Denizden yüksekliği ovada 40 metre, yerleşim yerinde 90 metre, en yüksek tepelerinde 1000 metre civarındadır. Yüzölçümü 436 kilometrekare olup toprak büyüklüğü açısından İzmir ilçeleri arasında 12. sırada yer alır. İzmir iline uzaklığı 120 kilometre, Bergama ilçesine 19 kilometre, Manisa ili Soma ilçesine uzaklığı 25 kilometredir. Kınık İlçesi Soma ile komşu olduğundan yoğun bir kamyon trafiği ve yük taşınmasına maruz kalmaktadır. İlçenin karayolu ağı 27 km. olup bunun 21 km.si devlet,6km.si il yolu ve tümü asfalttır.

İklimi

Ege ve Marmara Bölgesi iklimlerinin özelliklerini yansıtmaktadır. Yazları sıcak ve kurak, Sonbahar ve Kış ayları ise ılık ve yağışlı geçmektedir.

Yeryüzü Şekilleri

• Akarsular/Göller: Kınık Ovası’nı doğudan batıya geçen Bakırçay Nehri sulamaktadır. 
• Dağlar/Ovalar ve Yaylalar: Güneyde Sultan Dağları, doğusunda Eğnez Dağı; Kınık ve Sucahlı Ovaları ile Örtülü, Ulubey ve Leylek Yaylaları bulunmaktadır.

Bitki Örtüsü

Kızılçam ve Meşe türlerinin çoğunlukta olduğu verimli ormanlık araziler, ova ve düzlüklerde geniş tarım arazileri ve meralar.

Nüfusu ve Özellikleri


İlçenin nüfusu 28.337 kişi olup, nüfus açısından ilimiz ilçeleri arasında 21.sırada yer almaktadır. Bu nüfusun 11.752’i ilçe merkezinde 16,585 i belde ve köylerde oturmaktadır. Nüfus Yoğunluğu olarak kilometrekareye 71 kişi düşmektedir.


İlçenin ekonomisi çoğunlukla tarıma ve maden işçiliğine dayalıdır. Ne varki ilçe sınırları içerisinde bir maden tesisi bulunmamaktadır. Çoğunlukla Soma bölgesindeki madenlere işçi olarak gitmekte olan Kınık halkı aynı zamanda hayvancılık da yapılmaktadır. Hayvansal ürünlerin üretimine yönelik tesislerde bulunmaktadır. 

Tarihi Osmanlı öncesi Beylikler tarihinden ötesine uzanmaktadır. Bergama Medeniyetinin izleri Kınık'ta da görülmektedir. Bunu Mamurt Tepe diye adlandırılan Yunt Dağları'nın en yüksek tepesinde bulunan Kybele tapınağı kalıntıları ve daha önceki dönemlere ait olduğu düşünülen bazı araştırılmamış kalıntılara dayanarak rahatlıkla söyleyebiliriz. 

İlçede turizm hemen hemen hiç yoktur. Turistik tesis, müze ve ören yeri bulunmamaktadır. Karadere köyü sınırları içinde Mamurt Tepe'de sur ve tapınak kalıntıları mevcut ise de bu güne kadar yörede herhangi bir araştırma yapılmamıştır.

Kaynak: İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü - http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/TR,77458/kinik.html 

Yorumlar

Popüler Yayınlar