İzmir ve Çevresinde Yunan İşgali ve Rum Mezalimi

Yunan ordularının 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgale başlamasının ardından bölgede yaşayan Rumlar kendileri için yeni bir hayatın başladığı inancına kapılıp, çeşitli çeteler kurarak Türklerin yoğun yaşadığı köylere baskınlar düzenleyerek çeşitli soygun ve katliamlar yapmışlardır. Zafer Çakmak'ın bu konu üzerine araştırmalarını kaleme aldığı "İzmir ve Çevresinde Yunan İşgali ve Rum Mezalimi" isimli kitap Yeditepe Yayınevi tarafından yayınlanıyor. 


  • Rumların İtilaf Devletleri ile İşbirliği ve Rum Tehciri
  • Mütareke Sonrası İzmir Rum Basınının Tahrikleri
  • İzmir ve Havalisinde Rumların Çete Faaliyetleri
  • Rum Çetelerinin Yaptıkları Hırsızlık ve Soygun Olayları
  • İzmir'de Yunan ve Rum Mezalimi
  • Rumların Yunan Ordusunda Görev Almaları
  • Fener Rum Patrikhanesi ve İzmir Metropolitliği'nin İşgaldeki Faaliyetleri
  • Batı Anadolu'da İyonya Devleti Kurma Tasarıları
  • Büyük Taarruz
  • Yunanistan'da Anadolu Felaketi'nin Sorumlularının Cezalandırılması


Yunanistan'ın Batı Anadolu'yu işgali sırasında bu bölgede yaşayan Rumlar kendileri için yeni bir dönemin başladığı düşüncesine kapılmışlardır. Bu yüzden, kurdukları çeteler vasıtasıyla Türklerin yaşadığı köylere baskınlar düzenlemiş, soygunlar ve katliamlar yapmışlardır. Yunanistan ise işgal ettiği Batı Anadolu'yu kendi toprağı olarak kabul etmiş ve buralarda yaşayan Rumları silâh altına çağırmıştır. Bu çağrıyı dikkate alan Rumlar, Yunan İşgalinin sürdüğü yıllarda Yunan Ordusu'na her türlü desteği vermiş, Yunan Ordusu'nun birçok tümeni Rumlardan oluşturulmuştur. Yunan Orduları'nın Anadolu'da birçok şehri işgal ettiği haberlerini alan Rumlar bu durumdan son derece memnun olmuş ve eğlenceler düzenlemişlerdir. Ayrıca Rumlar, Yunan işgali kolaylaştırmak, işgalin kalıcı olmasını sağlamak amacıyla çeşitli teşkilat ve cemiyetler de kurmuşlardır.

Fener Rum Patrikhanesi de, Rum çete teşkilatlarının oluşturulması, Osmanlı Devleti aleyhine gösteriler düzenlenmesi ve Yunanistan lehine yapılan propagandanın yaygınlaştırılması gibi faaliyetlerde aktif rol almıştır. Özellikle Fener Patrikhanesi'ne bağlı metropolitler Yunan amaçlarının gerçekleşmesi için din faktörünü kullanarak Rumları Türkler aleyhine kışkırtmışlardır.
(Tanıtım Yazısından)

Kaynak&Görsel: İdefix.com

Zafer Çakmak 


1972 Elazığ doğumlu Zafer Çakmak, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı'nda Doçent Doktor olarak görevini sürdürmektedir. Türk Yunan ilişkileri konusunda uzmanlığı bulunan yazarın basılmış 6 kitabının yanısıra çok sayıda uluslararası bilimsel yayını bulunmaktadır. 

Yorumlar

Popüler Yayınlar