İzmir'in Simgeleri - 1

Yalı Camii

Konak meydanında yer almaktadır. Bu nedenle bir diğer ismi Konak camiidir. Mehmet paşa kızı Ayşe hanım tarafından, aynı yerde bulunan medresesi içinde yaptırılmıştır. Kesin olmamakla birlikte 1755 yılında veya bundan kısa bir süre önce yapılmış olmalıdır. Medresenin en son kalıntıları 1905 sigorta planlarında gösterilmektedir. Camii 1. Dünya savaşı yıllarında Vali Rahmi bey tarafından ve daha sonra çeşitli defalar tamir edilmiştir. En son büyük tamirat 1964 yılında yapılmıştır.

Kaynak: Apikam
Görseller:

Yorumlar

Popüler Yayınlar