Karabağlar Filmi'nde Sen de Yerini Al

Karabağlar Belediyesi "Karabağlar'da Yaşam" projesi dahilinde kısa film yarışması düzenliyor...


Konusu: "Karabağlar' da Yaşam” projesi kapsamında bu yıl ilki düzenlenen kısa film yarışmasının konusu “Karabağlar Filmi'nde Sen de Yerini Al” olarak belirtilmiştir.

Amaç: Sosyo - ekonomik ve sosyo - kültürel yapısı bakımından yatayların ve dikeylerin girift bezendiği Karabağlar bu haliyle tam bir kolaja benzemektedir. Eğer Karabağlar' ı anlatan bir film çekilecekse konusu kadar anlatımda tercih edilecek üslubunda kentin yapısına uygun olması anlamlı olur. Bir katılımcı Karabağlar' daki iş süreçlerine kamerasını çevirirken diğer bir katılımcı sokaktaki yaşama değinecek, bir başkası objektifini ilçedeki ilginç bir kişiliğe yöneltecek, bunlar gibi pek çok farklı konu katılımcılar tarafından işlenecektir. Jürinin belirleyeceği 7 film belirli bir düzen çerçevesinde kurgulanıp “Karabağlar Kolaj Filmi” ortaya çıkacak, bu film ödül töreninin yapılacağı gün katılımcılar ve davetlilerle birlikte izlenecektir.

Katılım Koşulları:1- Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri dışında herkese açıktır. Seçici Kurul Karabağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından belirlenir.

2- Ödül veya derece (birincilik, ikincilik ve üçüncülük) almamış olmak koşuluyla, filmin daha önce bir festivale ya da yarışmaya katılmış olması bu yarışmaya katılmaya engel değildir.

3- Filmler kurgusal, deneysel ve/veya belgesel tarzında olacaktır.

4- Filmlerin süresi jenerik dahil azami 15 dakika ile sınırlıdır.

5- Yarışmaya 01.01.2010 tarihinden sonra çekilen filmler katılabilecektir.

6- Katılımcılar yarışmaya birden fazla filmle katılabilirler. Ancak söz konusu filmler seçici kurul tarafından ana jürinin değerlendirilmesine sunulurken her katılımcının bir filmi esas alınarak sunulacaktır.

7- Filmler, gösterime hazır 2 DVD kopya ve ayrıca 1 adet DVD de AVI-DATA formatında kaydedilmiş olarak katılımcılar gerçek ad ve adresleriyle birlikte özgeçmişlerini kapalı zarf içinde ulaştıracaklardır. Zarfın üzerinde sadece rumuz yer alacaktır.

8- Filmler en geç 23 Eylül 2011 günü mesai bitimine kadar elden veya taahhütlü posta ile “Karabağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halide Edip Adıvar Caddesi No: 154/A Üçyol Karabağlar - İZMİR” adresine teslim edilecektir.

9- Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.

10-Eser sahiplerinin birden fazla olması halinde başvuruda durumun belirtilmesi ve eserin tüm sahiplerinin başvuru formunu çoğaltarak imzalamaları zorunludur.

11-Başvuru Formu tüm katılımcılar tarafından eksiksiz doldurularak imzalanıp, yarışmaya katılacak film ile gönderilmelidir. Aksi halde başvurular dikkate alınmayacaktır.

12-Başvuru belgesi sahibi, filmin yasal sahibi olmalıdır. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

13-Filmde kullanılan özgün müziklerin telifiyle ilgili her türlü yasal sorumluluk film sahibi/sahiplerine aittir. Katılımcı filminde telif hakkı doğuran “senaryo” ve “müzik” eserleri kullanmış ise senarist ve besteci belirtilmeli ve filmin yönetmeni bu eserlerle ilgili telifleri almış olmalıdır.

14-Yarışmaya eser verecek olan katılımcılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler

15-Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

16-Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul ettiklerini belirteceklerdir.

Esere Ait Haklar: Eserlerin Kullanım Hakkı: Yarışmaya katılan bütün eserlerin her türlü telif hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak Karabağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ne ait olacaktır.

Karabağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yarışma yolu ile elde ettiği bu eserleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamlarda yayımlama; katalog, broşür, afis, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme ve eğitim etkinliklerinde kullanma hakkına sahip olacaktır.

Hazırlanan eser, içeriğinde katılımcının adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, iletişim bilgileri ile “Eserin, senaryo, görsel, işitsel vb. gibi malzemeleri dahil olmak üzere bizzat tarafımca/tarafımızca/ kurumumuzca yaratıldığını veya kullanım haklarının tarafımda/tarafımızda/ kurumumuzda olduğunu, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu taahhüt ederim/ederiz. Yarışma şartnamesi tarafımca/tarafımızca/kurumumuzca okunmuş, telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak' Karabağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ne geçeceği basta olmak üzere tüm şartları kabul ederim/ederiz.” yazısının bulunduğu katılım formu ile birlikte teslim edilecektir.

Değerlendirme: Değerlendirme iki etapta gerçekleştirilecek olup, birinci aşamada Seçici Kurul, yarışma jürisinin değerlendirmesine sunacağı filmleri, şekil, süre ve tema yönünden inceleyip belirleyecektir, ana jüri, film izleme ve değerlendirme çalışmalarını 26 Eylül - 7 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirecektir.

Jüri Üyeleri: Yrd.Doç.Dr. Cengiz ÜZÜN Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı
DEÜ Kurumsal İletişim ve Üniversitelerarası İlişkiler Koordinatörü
İzmir Üniversiteleri Platformu Genel Koordinatörü

Raşit ÇELİKEZER Yönetmen, Senarist, Yapımcı

Hakan AYTEKİN Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi
Belgesel Sinemacılar Birliği Başkan Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr. Faik KARTELLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi

Yrd.Doç.Dr. Zuhal ÇETİN ÖZKAN Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi

Dr. Sabire SOYTOK Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi

Aziz Bahadır ÖZKAN Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi

Ödüller:
•Birincilik : 3.000 TL
•İkincilik : 2.000 TL
•Üçüncülük : 1.000 TL
•Mansiyon (4 ad): 250 TL

Ödül Töreni: Ödül ve mansiyon kazanan filmler 25 Ekim 2011' de yapılacak olan ödül töreninde Kolaj Film olarak izlenecek, ödül kazanan filmlerin sıralaması ilan edilecektir.

Diğer Hususlar: Bu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi münhasıran Karabağlar Belediye Başkanlığı'na aittir.

Yarışma Sorumlusu: A. Melika UYSAL BAŞEĞMEZ

Adres: Karabağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halide Edip Adıvar Caddesi No:154 Üçyol /İZMİR  E-Posta: kultursosyal@karabaglar.bel.tr Telefon: 0 232 414 77 60 / 414 77 64

Yorumlar

Popüler Yayınlar