Mum Işığı Dinletisi


Tarih:28 Kasım 2011  
Saat:20.30
Yer :İzmir Devlet Korosu
M. Tarımcıoğlu Prova ve Dinleti Salonu
Sunum:Prof. Dr. Mehmet Demirci
Dinleti Konusu: Çeşme
1- Şedaraban Beste – Hafif
     “ Ey safâ-yı ârızından hurşid-i âb”
     Beste:Tanbûri İzak  Güfte:Bâki

2-  Beyâti Şarkı – Ağır Aksak
     “ Bir katre içen çeşme-i pür-hûn-i fenâdan”
      Beste:Şevki Bey  Güfte:Ziyâ Paşa

3-  Şehnaz Şarkı – Sengin Semâi
     “ Bir katre içen çeşme-i pür-hûn-i fenâdan”
      Beste:Arif Sami Toker  Güfte:Ziyâ Paşa

4-  Hüseyni Şarkı – Sofyan
     “ Çeşme başında duran şu güzel köylü kızı”
     Beste: Râkım Elkutlu

5-  Hüseyni Şarkı – Sofyan
      “ Çeşmeye giderdi sarışın bir kız”
      Beste: Aleko Bacanos

6-  Hüzzam Şarkı – Yürük Semâi
      “ Eminem oturmuş çeşme başına”
       Beste:Zeki Duygulu

 7-  Hicaz İlâhi- Sofyan
      “ Şehitlerin ser çeşmesi”
      Beste:İsmail Dede Efendi   Güfte:Yûnus Emre

8-  Hicazkâr Şarkı- Aksak
     “ Oturmuş testi elinde çeşme taşına”
      Beste ve Güfte: M. Sabahattin Ezgi

9-  Hüseyni Şarkı – Curcuna
     “ Zeynep çeşme başında su testisi doldurur”
      Beste:Udî Sâmi Bey

10- Muhayyer Türkü - Sofyan
      “Çeşmesinin üstüne yatmalı”
     Beste:Hâfız Ahmet Efendi

11- Muhayyer Türkü – Sofyan
      “ Sarıyer’in ortasında var bir çeşme”

Yorumlar

Popüler Yayınlar