Zeybekler


Bu resim ülkemizin ünlü ressamlarından İbrahim Çallı'ya ait Zeybekler tablosu. Wikipedia'dan alıntıladığımız bu resmin hikayesi için aynı sitede şöyle bir diyaloğa yer verilmiş; "İbrahim Çallı’nın Zeybekler tablosu'nun özel bir öyküsü bulunmaktadır. Aynı zamanda Osman Hamdi’nin asistanı da olan Çallı, Atatürk’ün isteği üzerine Etnoğrafya Müzesi’nde bir sergi açar. Bu sergide de yer alan “Zeybekler” tablosunu gören Atatürk, Çallı’ya döner ve “Biz Kurtuluş Savaşı’nda yemeye ekmek bulamıyorduk, senin resmindeki atlar nasıl semirmiş böyle?” diye sorar. Usta ressam malzemelerini alır ve tablosundaki atı bir deri bir kemik hale getirir" 


Yorumlar

Popüler Yayınlar