Yoğurtluzade Külliyesi

Yoğurtluzade Külliyesi, 15. yüzyılda yapılan bir külliye olup, Bânisi Yoğurtluoğlu Mustafa Bey' dir. Adını banisinden almıştır. Halk arasında burası, daha çok Yavukluoğlu Camii olarak bilinir.

Tire'nin güney kesiminde yer alan caminin doğu bitişiğinde muvakkithane, doğu ve batısında medrese odaları bulunur. Kuzeyinde ise rasathane yer alır. Özellikle bu rasathane, Türkiye tarihi açısından önemlidir....

Üstü Kubbeli haremin iç ölçüleri 10,50x 11,00 m'dir. Kubbeden duvarlara geçiş troplar yardımıyla olur. İç döşemeden kubbe kasnağına kadar olan yükselti 10.00 m.dir. Haremin yanında altta ve üstte iki pencere yer alır. Genelde pencereler sivri kemerli iki sıradır. Son Cemaat yeri ile haremi ayıran portalın duvarında ikişer pencere vardır. Bunlar da sivri kemerlidir. Yan oda eskiden kütüphane olarak kullanılıyordu. Son cemmat yeri ile yan oda arasında bir ilişki bulunmamaktadır.

Cami beş bölmeli olup, bir son cemaat yerine sahiptir. Sütun ve sivri kemer mimarisi görülür. Sütunların başlıkları devşirmedir.

Son cemaat yerinin son kubbeli yerinden minareye geçilir. Merdiven genişliği 0,65m dir. Kaideyi üçgenli küp izler. İnce uzun minare gövdesi iki bilezik arasına alınmıştır. Şerefe beş sıra üçgenli ve karnaslı süslemeyi taşır. Petek durmaktadır. Külliye'de iki sıra halinde 14 medrese odası vardır.

Yavukluoğlu Külliyesi ciddi bir restorasyon geçirmiş olup camisi 2005 yılında ibadete açılmıştır.

Kaynak: A. Munis Armağan/ Tire Belediyesi

Yorumlar

Popüler Yayınlar