Düşlerde Kalan Girit

Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerine doğru Rumların ve Hıristiyan müttefiklerinin Girit te Türklere karşı açtıkları savaşı ve Rum Metropoliti nin kızı Eleni nin Müslüman genç Ahmet Cemal le olan aşkını anlatıyor...

Rumlarla Türklerin tarihsel kesişme ve çatışmalarını konu alan biyografik roman, aynı zamanda iki ülke arasındaki geçmişten gelen ilişkileri, sosyal ve toplumsal boyutuyla irdeliyor.

Yorumlar

Popüler Yayınlar