Gökçen Hüseyin Efe

Gökçen Hüseyin Efe 1891 yılında Ödemişin Ayasurt (Türkönü) köyünde dünyaya geldi..Hali vakti yerinde bilgili görgülü, varlıklı ve asil bir aileye mensuptu. Haksızlığa dayanamayıp isyan eden mert bir yapısı vardı 1911 yılına kadar Çakırcalı Efenin yanında Zeybeklik yaptı. Çakırcalının 1911 de ölümüyle bir müddet daha dağlarda efelik yapar. 1912 yılında İzmir'de devlet görevlisi olan Celal Bayar'ın daveti üzerine dağdan inerek Ödemiş'in Kahrat Köyü'ne yerleşir. 15 Mayıs 1915'te Yunanlılar İzmir'i işgal ederler. 29 Mayısda da Tire'yi işgal ile efenin oturduğu köyü göz hapsine alırlar. Gökçen Efe bu işgale karşı bir savunma yolu ararken Karaçamur Köyünden Hacı Hüseyin Ağa'dan bir mektup alır.

“Oğlum Gökçen, Eskiden Osmanlı hükümetine karşı zeybeklik ediyor, kahramanlık yaptım sanıyordun. Efelik yapacak zaman şimdiki zamandır. Bu işgal yüreğini acıtmıyor mu ? Haydi bakayım iş başına. Anlaşmak ve yapacağımız işleri görüşmek için bir yer göster. Seni çok göresim geldi. Şimdilik selam eder gözlerinden öperim.”der. Gökçen Efe bu mektubu alınca 2 Temmuz 1919 günü Çobanköy yakınındaki Sarı Kahya çeşmesi denen yerde 2 saat süren bir görüşme yaparlar. Aldıkları karara göre, hepsi ailelerini ve davarlarını alıp Karaçamur köyüne gidecekler toplanma ve idare yeri Emmi'nin obası olacaktır. Kısa sürede yiğit delikanlılardan oluşan bir kuvvet kuracaklar işgale karşı koyacaklardır.11 Temmuz 1919 da Gökçen Efe emrindeki kuvvetler Fata Köyündeki Yunan karakoluna baskın düzenleyerek Yunanlıları imha ederek çok sayıda silah ve mühimmat elde etmişlerdir. 

Gökçen Efe, Aydın havalisinde mücadele eden Yörük Ali Efe'ye kızan göndererek işbirliği teklif eder, ancak gelen kızan Yörük Ali Efe'nin Aydın’ı düşman işgalinden kurtardığı haberini getirir. Bundan cesaret alan Gökçen Efe'de Tire'yi işgalden kurtarmaya karar verir. Önce 300 kızanıyla birlikte 26 Ağustos'ta Üçyol baskınına katılır. Çok takdir ettiği neredeyse yaşıtı olan Yörük Ali Efe ile omuz omuza savaşır. Gökçen Efe Tire'yi Yunan'dan geri almanın planlarını yaparken 13 Ekim 1919'da hastalanır. Bu durumu öğrenen Yunan kuvvetleri hücuma geçerler. Hasta yatağından çatışmayı idare eden Efe çadırın basıldığını görünce 7-8 düşman askeri ile mücadeleye girer ve onları öldürür. Kendisi de yaralanır. Yaralı halde mevzi değiştirirken yaralı bir Yunan askeri tarafından arkadan vurularak şehit edilir.

Henüz 28 yaşında iken şehit olan bu kahraman Efenin kızanları vasiyetini yerine getirip Tire'yi işgalden kurtarırlar. Günümüzde Fata bucağı Gökçen kasabası olarak bilinmektedir. O günlerde bu kahramanlık olayı nedeni ile yönetim bucağın adını kahraman bir zeybeğe vererek onu onurlandırmıştır.

Yorumlar

Popüler Yayınlar