Kent Söyleşileri - Aralık


Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi toplantı salonunda 16 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek olan Kent Söyleşisi'nin konuğu Prof. Dr. Rauf Beyru. Kasım ayında başlayan ve büyük ilgi gören Apikam Kent Söyleşileri'nin Aralık ayı konusu “İzmir'de Erken Dönem Planlama ve İmar Etkinlikleri”.1923 Artvin doğumlu Rauf Beyru, İzmir Atatürk Lisesi'ni (1941), İTÜ Mimarlık Fakültesi'ni (1947) bitirdi. Aynı yıl Bayındırlık Bakanlığı Şehircilik Fen Heyetinde yüksek mühendis mimar olarak göreve başladı. Fransız hükümetinin sağladığı bursla altı ay Fransa'da çeşitli araştırmalarda bulundu (1956). Aynı yılın sonlarında Birleşmiş Milletler bursu ile ABD Pennsylvania Üniversitesinde kent planlaması yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1961'de ODTÜ'ye geçti. Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı ve bir dönem Mimarlık Fakültesi Dekanlığı yaptı. 1969 yılı sonunda Ankara'dan ayrılarak İzmir'e geldi. 1970-1972 yıllarında bir yandan Ege Üniversitesi içinde kurulması kararlaştırılan mimarlık bölümünün program çalışmalarına katılırken, bir yandan da part-time olarak İzmir Metropoliten Alan Nazım Plan Örgütü'nde çalıştı ve aynı zamanda Buea ve Ankara Yükseliş Mimarlık Mühendislik okullarında ders verdi. 1973 yılında profesör oldu ve 1975-1981 yılları arasında yeni kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlığını yürüttü. 1981 sonlarında emekliliğini isteyerek Kral Suud Üniversitesinde (Riyad) ders vermeye başladı (1981-87) Mimarlık ve Şehircilik proje yarışmalarında çok sayıda ödülleri olan Beyru'nun yine çok sayıda jüri üyelikleri, kitap, makale ve bildirileri vardır. Halen İzmir kentine ilişkin araştırmalarını sürdürmektedir.

Yorumlar

Popüler Yayınlar