"Sanatuar" Resim ve Heykel SergisiSergi organizasyonu tarafından belirlenen “Sanatuar” isimli sergide farklı disiplinlerdeki çalışmalarını sergilemek için Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarından, Resim ve Heykel bölümlerinden mezun olmuş ve halen lisansüstü eğitimine devam eden sanatçılardan, 27’si ressam 19’u heykeltraş olmak üzere 46 sanatçı bir araya gelmekteler. Sanatçılar, başlık olarak hem resim, heykel /ayrı/ disiplinlerden hem de özelde birbirlerinden çok farklı teknik ve anlayışlarla ürettikleri eserlerini sergilemekteler.

Nurullah Aydın  "Hayal"2012,  Tuval üzeri yağlıboya, 100x120 cm., imzalı
Bazen tamamen soyut bir kurguyu izlerken, bazen de reel dünyayı izlediğimiz bu birliktelikte her kişiliğin kendi dünyasına, çalışma biçimine ve eseri oluştururken bulunduğu atölye ortamına dair birçok şeyi görmek mümkün.


Sanatçının üretim yaptığı mekan biraz da o’nun laboratuvarı niteliğindedir. Ancak buradaki laboratuvar/atölye kelimesi arasındaki ilişki astronomi ile astroloji, simya ile kimya arasında ki bağ gibidir. Kimya kesin veri ve sonuçlara dayanan bir bilimdalı iken simya, her ne kadar birçok bilimin oluşmasına sebep olsa da bir bilim dalı olarak görülmez. Daha çok sonu olmayan, belkide asla elde edilemeyecek bir amaç için çalışır. Nitekim simyacılar işe yaramaz maddeleri altına hala çevirememiş, felsefe taşını hala bulamamışlardır. Belki sanatçı bir simyacı gibidir. Sonu olmayan ama hiç bitmeyecek bir biçimde başyapıtını yapma çabasıyla çalışmaktadır. Belkide Sisyphos gibi ölene dek tepeye taş taşımakla cezalandırılmış, cezalandırılmaya gönüllü kimselerdir. Çünkü amaç her ne kadar tepeye taş taşımak gibi görünse de asıl amaç taş taşıma işiyle meşgul olmaktır.
Farklı sanatçıların birbirlerinden farklı işleriyle bir araya gelişi, özelde bir ressamın/heykeltraşın eserini üretirken içinde olan tin, duygu, anlam ve özünün yanı sıra, her türlü nesnel malzemesiyle ortaya koyduğu eserleri gibi bu 46 sanatçının bir araya gelişleri de anlamsal ve nesnel olarak büyük ve zengin bir laboratuvarı/atölyeyi oluşturmaktadır.

Yrd. Doç. İsmail Tetikci
18 Temmuz 2013, Erzurum

Yorumlar

Popüler Yayınlar