Çim Konserlerinde Bu Hafta
Aziz Şenol Filiz tarafından kurulan ve temel olarak dört Ney, bir Kudüm ve bir Bendir’den oluşan topluluğa, repertuarın içeriğine göre dört okuyucu ve içinde bir kasidehan’ın yer aldığı koro ile iki semazen katılmaktadır. Grup, Klasik Türk Müziği’nin seçkin saz eserleri ve klasik musikimiz içinde yer alan Tasavvuf Müziği repertuarı Ney sedasının mistik atmosferinde dinleyicilere sunmaktadır. 
  
Ney ve Sedâ” topluluğu konserlerine, Neyler ile icra edilen ve Klasik Müziğimiz içinde birer abide niteliğinde olan Peşrev ve Saz Semailerinin yer aldığı saz eserleri Bendir, Daire ve Kudüm’ün bazen dingin bazen çoşkulu refakatleri ile seslendirilerek başlanır. Daha sonra İlahi sevgi ile bestelenmiş ve sözlerinin her biri insanı; hayatı anlamaya ve anlamlandırmaya yönelten İlahiler koro tarafından okunmaya başlanır. İlahilerin arasında Kasidehanın okuduğu kasideler müziğin çoşkusunu daha da yükseltir. Son bölümde ise Klasik Müziğimizin en büyük ve en önemli formlarından Mevlevi Ayini’nden bölümlerin seslendirilmeye başlaması ile birlikte iki semazen Ayin’in ahengine uyarak Tennure’lerini açarak Sema’ya başlarlar ve yapılan bir Taksim ile bu konser ve ritüel sona erer. 

Saat 21.00'de başlayacak konsere tüm halkımız davetlidir.

Yorumlar

Popüler Yayınlar