Panel: Koleksiyon Bilinci ve Naci Kalmukoğlu'nun Türk Sanat Pazarındaki Yeri


11 Nisan 2013
Katılımcılar:
Radi Dikici
Alpaslan Aktuğ
Rüştü Sungur
Moderatör:
İ.Halilhan Dostal

Sanat pazarı, “Üretici-Aracı-Alıcı” üçgeninden oluşur. ‘Alıcı’ olarak nitelediğimiz kitlenin en önemli grubu ise koleksiyonerlerdir. Sahip oldukları sanatsal birikimle sanat tarihi yazımına katkı sağlayan koleksiyonerler, varoldukları toplumun aydınlanmasında ve kültür-sanat varlıklarının gelecek kuşaklara devredilmesinde de önemli görev ve sorumluluklar üstlenirler.Çağdaş toplumlar için, bilinçli koleksiyonerlere sahip olmanın öneminin tartışılacağı panele katılımları ile destek veren  Radi Dikici ve Alpaslan Altuğ, Naci Kalmukoğlu’na duydukları özel ilginin yanı sıra birikim ve arşivleriyle ülkemizde örnek alınması gereken önemli koleksiyonerlerdir.

Galerici, Sanat Taciri, Müzayedeci ve Koleksiyoner kimliği ile panele katkı sağlayan Rüştü Sungur ise sanat olgusunun iki yönlü temsilcisidir.

Giriş Ücreti: Ücretsiz
Ziyaret Saatleri: 18:30 - 20:00

Yorumlar

Popüler Yayınlar