Aslı Tuncay


Aslı Tuncay 1981 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı’na Prof. Dr. Aykut Yafe’nin öğrencisi olarak girdi. 1989 – 1990 yıllarında Avusturya'da bulunan Salzburg International Academy of Fine Arts'a giderek Gyorgy Sandor ve Germen Monier’in sınıflarından sertifika aldı. 1992 yılında mezun olduktan sonra Almanya Stuttgart Staatliche Hochschule Für Music und Darstellende Kunst’u kazanarak Prof. Dr. Shoshana Rudiakov ile piyano, Prof. Dr. Ulrich Molsen ile piyano pedagojisi derslerini alarak mezun oldu. 
 
Sanatçı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası başta olmak üzere, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nda solist olarak konserler verdi. Ayrıca çeşitli tarihlerde İzmir, İstanbul ve diğer şehirlerde çok sayıda resital ve oda müziği konserlerine katıldı. 2003 yılı Nisan ayında İtalya’nın Venedik şehrinde Benedetto Marcello Konservatuarı’nda Franz Liszt, Frédéric François Chopin ve Ulvi Cemal Erkin’in eserlerini solo olarak seslendirdi.
 
Halen DEÜ Devlet Konservatuarı Müzik bölümü Piyano Anasanat Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır.

Yorumlar

Popüler Yayınlar