Agrippina

"Kocası İmparator Claudius'un bir deniz fırtınasında öldüğünü öğrenen Agrippina, tahtı kendisinin bir önceki evliliğinden olan oğlu Nero için elde tutmak istemektedir. Nero bu plana sıcak bakmaz fakat annesinin isteklerine boyun eğer. Agrippina serbest bıraktığı iki kişi Pallas ve Narcissus'un da desteğini alır ve Nero Senato'nun önünde yeni imparator olarak selamlanır. Senato'nun onayıyla birlikte Agrippina ve Nero tahta çıkarken, tören Claudius'un uşağı Lesbus'un içeri girmesiyle yarıda kesilir."

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin Agrippina Opera'sı 16 ve 18 Kasım akşamları Elhamra'da sahnelenecek...Birinci Perde

Kocası İmparator Claudius'un bir deniz fırtınasında öldüğünü öğrenen Agrippina, tahtı kendisinin bir önceki evliliğinden olan oğlu Nero için elde tutmak istemektedir. Nero bu plana sıcak bakmaz fakat annesinin isteklerine boyun eğer. Agrippina serbest bıraktığı iki kişi Pallas ve Narcissus'un da desteğini alır ve Nero Senato'nun önünde yeni imparator olarak selamlanır. Senato'nun onayıyla birlikte Agrippina ve Nero tahta çıkarken, tören Claudius'un uşağı Lesbus'un içeri girmesiyle yarıda kesilir. Efendisinin yaşadığını haber verir. İmparator, ordu komutanı Otho tarafından ölümden kurtarılmıştır. Otho olayı doğrular ve imparatorun bir şükran simgesi olarak tahtı ona söz verdiğini belirtir. Aklı karışan Agrippina'ya yaklaşan Otho, Poppea'ya delice âşık olduğunu, Poppea'nın onun için tahttan daha da önemli olduğunu söyler. Claudius'un da gizliden gizliye Poppea'ya âşık olduğunu bilen Agrippina, Nero için olan hırslarına yeni bir yön vermeyi planlar. Agrippina, Poppea'ya gider ve Otho'nun Claudius'la bir anlaşma yaptığını, Otho'nun tahta çıkması karşılığında Poppea'yı Claudius'a vereceğini söylediği yalanını anlatır. Agrippina Poppea'ya, Otho'nun kendisine Claudius'tan gelecek olan aşk yeminlerini reddetmesini öğütler. Agrippina bu hareketin Claudius'un Otho'ya verdiği taht sözünden vaz geçireceğine inanmaktadır. Poppea, Agrippina'ya inanır. Claudius, Poppea'nın evine geldiğinde genç kadın Otho´nun ihanetini açıklar. Claudius öfke içinde oradan ayrılırken Agrippina büyük bir iki yüzlülükle onu teselli eder ve ikisi arasındaki dostluğu hiç bir şeyin bozamayacağını söyler.

İkinci PerdePallas ve Narcissus, Agrippina tarafından Nero'yu desteklemeleri için kandırıldıklarını anlarlar. Otho yakın zamandaki taç giyme töreni için gergindir. Agrippina, Nero ve Poppea'da Claudius'u selamlamak için sahneye girer. Hepsi imparator'a saygılarını sunarken, Claudius, Otho'yu bir hain olmakla suçlar. Otho hayret içindedir, Agrippina, Poppea ve Nero'ya kendisini desteklemeleri için yaklaşır. Hepsi onun bu isteğini reddeder. Fakat Poppea, eski sevgilisinin bu ümitsiz durumundan etkilenmiştir ve suçlu olup olmadığını düşnmektedir. Uykuya dalıp, Otho ona yaklaşınca Agrippina'nın planını sanki uykusunda sayıklıyormuş gibi yaparak anlatma fikri gelir aklına. Bunu duyan Otho suçsuzluğunu coşkulu bir şekilde savunur. Agrippina'nın onu aldattığını söyler. Poppea intikam yemini ederken Nero içeri girer ve genç kıza karşı olan aşkını dile getirir. Agrippina, Pallas ve Narcissus'un desteğini kaybetmiş bile olsa hala Claudius'u Otho'nun zorla tahtı ele geçireceğine inandırmaya çalışır. Otho'yu engellemek için tahttan faragat edip yerine Nero'yu geçirmesini söyler. Tekrar Poppea'ya kavuşacağını düşünen Claudius bu fikri kabul eder.

Üçüncü PerdePoppea, tekrar barıştığı Otho'yu Claudius'tan korumak için bir plan yapar. Otho'yu yatak odasına saklar ve olacak olan konuşmaları dikkatle dinlemesini tembihler. İçeri giren Nero, aşkını ilan edecekken genç kadın onu da odanın başka bir yerine saklar. Claudius içeri girer. Poppea onun kendisni yanlış anladığını, Claudius'u reddetmesini öğütleyenin Otho değil Nero olduğunu söyler. Claudius'a gider gibi yapmasını fısıldar. Nero, Claudius'un gittiğini sanarak aşkını içten bir şekilde dile getirerek ortaya çıkar. Claudius geri gelir ve tuzağa düşen Nero'u oradan kovar. Herkes gittikten sonra saklandığı yerden çıkan Otho ve Poppea birbirlerine karşı olan sonsuz sevgilerini dile getirirler. Sarayda Nero Agrippina'ya taht hırsı için aşkından vaz geçmek istediğini söyler. Bu sırada Palas ve Narcissus, Agrippina'nın asıl planını Claudius'a açıklar. Agrippina imparatora tahtı Nero'ya bırakmasını söylediğinde imparator onu ihanetle suçlar. Bunun üzerine Agrippina, tahtı Nero'nun elde etmesinin tüm sebebinin aslında Claudius'un hükümdarlığını sağlama almak için olduğunu söyler. Poppea, Otho ve Nero içeri girdiğinde Claudius, Nero ve Poppea'nın evleneceğini, tahtı da Otho'ya bıraktığını söyler. Hiç biri bu yeni durumdan memnun olmaz. Claudius fikrini değiştirir, tahtı Nero'ya bırakırken Otho ve Poppea'nın evlenmelerini söyler. Tanrıça Juno'ya seslenir ve tanrıça herkesi kutsamak üzere gökyüzünden aşağı iner.

Yorumlar

Popüler Yayınlar