Klasik Türk Müziği Konseri

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, periyodik konserlerine Atatürk Kültür Merkezi'nde vereceği konserle devam ediyor. 

12 Ocak'taki konserin solist konuğu Semanur Süzgen olacak ve konser 20:00'da başlayacak...
ŞEF:ERHAN PARLAT


1.BÖLÜM
KORO
 
1.Muhayyer Peşrev   Usûl:Düyek
Beste:Ali Ufkî Bey(1610? – 1685)
2.Muhayyer Beste   Usûl:Zencîr
“ Gönül düşüb hâm-ı giysûy-i yâre kalmıştır”
Beste: Yahya Nazîm Çelebi(1650? – 2.1727)   Güfte:Şeyh Sırrî
3.Muhayyer Ağır Semâi   Usûl:Aksak Semâi
“ Hâl-i siyehî gerdeni nâzik-terindedir”
Beste: Hacı Sadullah Ağa(   - 1801?)
4.Muhayyer Yürük Semâi
“Bir elif çekdi yine sineme cânan bu gece”
Beste: Hacı Sadullah Ağa     Güfte:Enderûnî Vâsıf

Solist
SEMANUR SÜZGEN
Ud Taksimi:Serhat ŞAŞMAN
 
1.Uşşâk Şarkı   Usûl:Müsemmen
“ Neler çekdim neler cânân elinden”
Beste ve Güfte: Lem’i Atlı (1869 – 25.11.1945)
2.Uşşâk Şarkı   Usûl:Aksak
“ Hasretle bu şeb gâh uyudum, gâh uyandım”
Beste: Nevres Paşa (14.09.1826 – 13.07.1872)    Güfte:E. Pertev Paşa
3.Uşşâk Şarkı   Usûl:Curcuna
“Esiri zülfünüm ey yüzü mâhım”
Beste: Şevki bey   Güfte:Bahriyeli Vâsıf Bey
4.Uşşâk Türküler
“ Cânım tezdir sabredemem”    Beste:Tanburi Mustafa Çavuş  Usûl:Akdak
“Yalı kenarında zülfüm tararım”   Beste:Anonim   Usûl:Aksak
“Yemenimin oyası rengi de rengine”   Beste:Anonim   Usûl:Nim Sofyan
2. BÖLÜM
KORO
 
Keman Taksimi:Mehmet Saim KARADAĞ
1.Hicaz Şarkı   Usûl:Aksak
“ Ben gamlı hazan sense bahar dinle de vazgeç"
Beste: Melâhat PARS(1918 – 12.05.2005)     Güfte:Sıtkı ALGINBAŞ
Solist:Muammer ŞENTUNALI
Yaylı Tanbur Taksimi:Ercüment GÜMÜŞEL
2.Hüzzam Şarkı   Usûl:Düyek
“Dün gece mehtâba dalıp hep seni andım”
Beste: Semâhat ÖZDENSES (15.09.1913 – 03.07.2008)    Güfte:M. Nedim GÜNTEL
Solist:Erdem Özgen ÖZTOP
3.Hicazkâr Şarkı   Usûl:Curcuna
“ Rûhumda neş’e hayâle daldım”
Beste ve Güfte:Neveser KÖKDEŞ (1904 – 07.08.1962)
Solist:Sami MUTLU
4.Nihâvend Şarkı    Usûl:Curcuna
“ Hüsrânla gönül hep inler”
Beste ve Güfte:Neveser KÖKDEŞ
Solist:İdris ERCAN
5.Nihâvend Şarkı   Usûl:Curcuna
“ Nağmelerinin esiri oldum coştum bu gece”
Beste:Melâhat PARS   Güfte: Ülkü ERGENEKON
6.Nihâvend Şarkı   Usûl:Semâi
“ Gönlümü başka emellerle avutsaydım”
Beste: Melâhat PARS
7.Kürdilihicazkâr Şarkı   Usûl:Curcuna
“Gümüş tellerle örsem saçının her telini”
Beste: Melâhat PARS   Güfte:Şadan KALKAVAN
Solist:Bilgen ÖZGEÇİT GÜLER
8.Kürdilihicazkâr Şarkı   Güfte:Semâi
“ Cânandan uzak kaldı gönül”
Beste ve Güfte:Neveser KÖKDEŞ
Solist:Hakkı DEMİROK
9.Kürdîlihicazkâr Şarkı    Usûl:Aksak
“ Bugün biz hep neş’eliyiz”
Beste ve Güfte: Neveser KÖKDEŞ
10.Mâhûr Şarkı   Usûl:Aksak
“ Bahar  pembe beyaz olur”
Beste ve Güfte: Neveser KÖKDEŞ

Yorumlar

Popüler Yayınlar