İzmirli Mesih Sabetay Sevi

İzmirli Mesih olarak şöhret bulmuş Sabetay Sevi kimdir? 


Onu Mesih olduğunu idda etmeye sevk eden düşünce nedir? 

Evlendiği iki kadının ikisi de niçin Bakire olduklarını söyleyip ondan boşanmak istemiştir? 


Joseph Kastein'in 306 sayfalık 2006 basımı bu kitap zamanında çok büyük yankılar uyandırmıştı... İzmirlilerin okuması gereken bir kitap... Her İzmirli Sevi'nin evinin önünden geçmiştir bir kez. Okunması gereken kitaplar arasına alındı....

Niçin, arzuladığı her erkeğe sahip olan, kendisin i isteyen her erkeğe, hiç düşünmeden her şeyini veren bir o.. ile evlenmeyi tercih etmiştir? 

Onu, ipli bir kukla gibi yönlendiren ama kendisi asla ön plana çıkmayan şahıs kimdir? 

Yasalara göre idam ettirmesi gerekirken 60.000 real rüşvet alarak hapishanede bile imtiyaz hakkı tanıyan ve bu hezeyanın yayılmasına göz yuman Osmanlı veziri kimdir? 

Hala günmden düşmeyen Efendi isimli kitapta sözü edilen efendi, bu Mehmet Efendi midir?

Dönemin Osmanlı Sultanı, çevresinde kendisine sadakatte kusur etmeyen onca ehil ve liyakatli mümin var iken hangi sakim düşünceyle böyle birini saray mabeyinciliği gibi önemli ve yüklü miktarda maaş ödenen bir makama tayin etmiş, üstelik hangi mütereddi ruh ile adeta ödüllendirir gibi bir de özel beyaz ipekten bir üniforma verilmesini emretmiştir?

Günümüzde "Sabetaycı" denilen kimselere, "Müslüman'ız" deseler bile "Hayır siz Sabetaycısınız!" denilmesinde kasıt nedir?

Sabetay, Sultan'ın gözleri önünde yüzlerce Yahudi'nin başına nasıl sarık geçirmesini sağlamış ve bunu niçin bir zafer olarak değerlendirmiştir?

Bir hezeyanın, bir vezirin kişisel menfaati yüzünden, koskoca cihan devletinin başına nasıl dert olduğunun ibretlik hikayesi...

İzmirli Mesih...

Okuyanı hayrette bırakacak bir eser...

Yorumlar

Popüler Yayınlar