Marx'ın Dönüşü


19. Yüzyılda Londra Soho’da yaşayan Marx, "Marx'ın Dönüşü" oyununda günümüz New York Soho’dadır. İçinde yaşadığımız dönemin ve Marx’ın yaşadığı dönemin birbiri içine geçecek şekilde yazıldığı oyunla o zamanları aydınlatmanın yanı sıra bugünlere ve bizim bulunduğumuz yere ışık tutmak amaçlanıyor.

Oyun bu akşam İzmir Sanat'ta...

Genco Erkal, oyunu “Marx'ın Dönüşü” ile kapitalist sistemi sorguluyor...

Howard Zinn'in kaleme aldığı, Özüm Özgülgen'in çevirdiği ve Genco Erkal’ın yönetip oynayacağı "Marx'ın Dönüşü" adlı oyun, krizle sarsılan kapitalist sistemi Karl Marx’ın bakış açısı ile tiyatro sahnesinde sorguluyor.
 
ABD finans piyasalarında başlayan ve ardından tüm dünyaya yayılan küresel kriz, kapitalizmin temel tezlerinin yeniden sorgulanmasına neden oldu. Küresel piyasalardaki gelişmelere paralel olarak, kapitalizmin tarihsel gelişimi ve temel tezlerine yönelik eleştirileriyle düşünce tarihinde yer edinen Karl Marx’da yeniden keşfediliyor. "Marx'ın Dönüşü" oyunu, Marx’ın 19. Yüzyılda getirdiği kapitalizmin eleştirisinin günümüzde de temelde hala geçerli olduğunu gösteriyor.
 
Genco Erkal’ın yönetip, oynadığı tek kişilik oyunda, Marx’ın karısı Jenny, kızı Eleanor, dostu Engels ve siyasi rakibi Bakunin gibi karakterlerle ilgili değerlendirmeleri önemli bir yer tutuyor. Marx, yaşamıyla ilgili olaylar, Jenny ile yaptığı evlilik, Londra’ya sürülmesi, üç çocuğunun ölmesi, zamanın politik çatışmaları, İrlanda’nın İngiltere’ye karşı direnişi, Avrupa’daki 1848 devrimleri, Komünist Hareket, Paris Komünü olayları hakkında konuşuyor.

Yazan: Howard Zinn
Çeviren: Özüm Özgülgen
Yöneten: Genco Erkal
Dramaturgi: Asaf Köksal
Film Yapımı: Nurdan Arca Ajans 21
Oynayan: Genco Erkal
Yönetmen Yardımcısı: Serdar Bordanacı

Yorumlar

Popüler Yayınlar