Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı

Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biri olan Ege Bölgesi coğrafi, sosyal ve ekonomik özelliklerinden dolayı dünyanın en önemli ticaret ve endüstri merkezlerinden biridir.  Kıyı kesimindeki Ege Bölümü'nde verimli tarım topraklarının bulunması ve Akdeniz ikliminin etkisi nedeniyle, ekonomik değeri yüksek olan ihraç ürünleri yetiştirilir. Bu bölgede tarımda makine kullanımı yaygındır. İntansif (modern) tarım yöntemleri uygulanır. Tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olan bölgede seracılık da yaygındır. Ege bölgesinin en büyük ve en önemli ili olan İzmir ilinde nüfusunun % 18'i tarımla uğraşmakta, ülke tarımsal üretiminin %16'sı İzmir sınırları içinden gerçekleşmektedir. İzmir'de 85 tür bitki 13 tür hayvan yetiştirilmektedir. Ülke tarım üretiminde mandarin üretiminin %21'i, pamuk ve tütün üretiminin %10'u, zeytin üretiminin %15'i, yaş incir üretiminin %17'si, yaş üzüm üretiminin %6'sı İzmir ve çevresinden gerçekleşmektedir. İzmir şehri Anadolu'nun batı kıyısında yer alır. 12.000 km²'lik yüzölçümü ile Ege'li İzmir Türkiye'nin alan olarak üçüncü, endüstri olarak ikinci büyük şehridir. Konteynır'lı Türkiye ihracatının %55'i İzmir limanı üzerinden gerçekleşir. İhracatın ithalatı karşılama oranı %114'dür. İzmir'den yoğun olarak ihracat yapılan ülkeler Almanya, Amerika, İtalya, İngiltere ve Fransa'dır. Türkiye ihracatının %19'u İzmir il sınırları içinde gerçekleşir. Tarımsal ürünler gıda, tekstil, giyim, demir-çelik ilk sıralardaki sektörlerdir. İzmir 391 yabancı sermayeli kuruluşa ev sahipliği yapar. İzmir bünyesinde 60.000 ticari işletme, 600 sanayi tesisi, toplam 368.000 hektar tarım alanı, 2 serbest bölge ve 19 organize sanayi bölgesi bulunmaktadır.

Ünlü tarihçi Heredot'un en yüce gök kubbenin altında dünyanın en güzel ikliminde kurulduğunu belirttiği İzmir 5000 yıla uzanan tarihinin her döneminde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Elverişli konumu, geniş ve verimli tarım topraklarına sahip hinterlandı bir batılı gezginin deyişi dünyanın bütün gemilerini içine alabilecek körfezi ve korunaklı limanı İzmir kentinin tarih içindeki sürekliliğini açıklayıcı temel özelliklerdir. Bu tarihi kent, çağlar boyunca canlı bir ticaret, kültür ve sanat merkezi olmuştur. Ege'nin hatta Akdeniz'in yıldızı olarak anılmıştır. İzmir'in Türkiye'nin çağdaşlaşmasında ve aydınlanmasında çok önemli yeri vardır. Ve gerçek anlamda Türkiye'nin batıya açılan kapısıdır.
İzmir, doğal kaynakları ve tarihsel-kültürel değerleriyle Türkiye'nin turizm potansiyeli en zengin illerinden biridir. 20 mavi bayraklı koyu, tarihi 12 İyon şehrinin kalıntıları tüm dünya insanlarını bu topraklara çeker.

NEDEN İZMİR?
 • Türkiye'nin üçüncü, Ege Bölgesinin birinci büyük kenti
 • Türkiye'nin dünyaya açılan önemli pencerelerinden biri
 • Türkiye'de fuarcılığın ilk temellerinin atıldığı kent
 • Türkiye'nin en büyük fuar alanına sahip olması
 • Anadolu'nun lokomotif kenti
 • Türk tarımının ihracat kapılarından biri
 • Ülke tarımsal üretiminin %6'sının gerçekleştiği şehir
 • Tarih, kültür zenginliklerinin, doğal güzelliklerinin üstünde yükselen kent
 • Uluslararası platformda ülkelerin buluşma noktası
 • Türk tarımına yeni açılım getirecek yeniliklere açık genç nüfus
 • İç ve dış pazara yakın, güçlü alt yapılı ve nitelikli iş güçlü, ekonomik potansiyeli yüksek büyük bir liman kenti
 

Yorumlar

Popüler Yayınlar